NAUJIENOS


STATREG skiria išskirtinį dėmesį Saugiam darbui ir Tvariai statybai

2019 m. birželio 14 d. Lietuvos statybininkų asociacija (LSA) nuolat peržiūri ir tobulina STATREG sistemą bei analizuoja kitų Europos valstybių gerąsias praktikas, pritaikant jas Lietuvos rinkai.

Įžvelgdama aktualumą ir poreikį, STATREG komanda sukūrė dvi naujas kompetencijų sritis – „Saugus darbas“ ir „Tvari statyba“, kurios palaikymo sulaukė ir iš LSA Socialinių klausimų ir darbų saugos komiteto...Nauji BIM mokymai ir BIM kompetencijos  brigadininkams

2019 m. kovo 19 d. Kviečiame registruotis į naujus praktinius BIM (statinio informacinio modeliavimo) mokymus, skirtus brigadininkams ir aukštos kvalifikacijos (IV-V lygio) statybininkams 201-04-03 Vilniuje.

Baigę šiuos mokymus, įgysite žinių ir įgūdžių, reikalingų statinio informacinio modelio naudojimui, galėsite planšetėje ar išmaniajame telefone skaityti, suprasti skaitmeninius brėžinius ir jais vadovautis.

Pabaigus mokymus, galimas kompetencijos vertinimas įgytai BIM taikymo kompetencijai.

Registruotis

Įvertinti fasadų montuotojai

2019 m. vasario 15 d. STATREG kompetencijų vertintojai lankėsi langų, durų ir kt. fasado elementų montavimo darbus vykdančios UAB „Rukvina“ objekte. Čia įvertinti 9 montuotojai, jiems bus išduotos statybininko kortelės.

Statybininko kortelę gali gauti visi statybos sektoriaus darbuotojai, patvirtinę turimas kompetencijas. Daugiau informacijos – čia.


UAB „Grinda“ darbininkams išduotos statybininko kortelės

STATREG komanda lankėsi UAB „GRINDA“, kur 23 darbininkams įteiktos kompetenciją įrodančios Statybininko kortelės.

„Stebime situaciją Europoje, Skandinavijos šalyse ir nenorime atsilikti. Statybininko kortelėje telpa visa žmogaus istorija – kompetencijos, kvalifikacija, darbų saugos išmanymas. Tai yra darbų kokybės garantas“, – teigia Kęstutis Vaicekiūtis, UAB „Grinda“ direktorius.

Vertinimas

„Grinda“ ketina tęsti kompetencijų vertinimą ir statybininko korteles išduoti visiems įmonės darbininkams.

 

Apie kompetencijų vertinimą

2016 m. gruodžio 15 d. LR Švietimo ir mokslo ministerija Lietuvos statybininkų asociacijai  suteikė teisę vykdyti nešališką asmens įgytų profesinių kompetencijų vertinimą, įgytą mokantis pagal formaliojo, neformaliojo profesinio mokymo programas, darbo veiklos ar savišvietos būdu, pagal 57 statybos srities mokymo programas.

 

Kompetencijų vertinimas gali vykti:

PRIVALOMAI nustatyta tvarka vykdomas profesinio mokymo programas baigusių asmenų kompetencijų vertinimas pagal patvirtintas mokymo programas. Gali būti pirminis (jaunimo profesinis mokymas) ir darbo biržos (bedarbių) asmenų mokymas ir vertinimas.

LAISVANORIŠKAI kompetencija vertinama atsižvelgiant į turimas žinias, įgytas darbo vietoje, arba išklausius atitinkamus mokymus. Tai nedidelės imties, dažniausiai per profesinio mokymo organizacijas vykdomas vertinimas.

TIKSLAS

  • Objektyviai įvertinti statybos sektoriaus darbuotojų esamas ir/arba įgytas kompetencijas, reikalingas tinkamai atlikti darbą.
  • Įvertinti įmonės darbuotojų kompetencijas oficialia šalies mastu pripažįstama vertinimo sistema.
  • Kaupti informaciją apie savo darbuotojus/save bei numatyti kvalifikacijos tobulinimo planus ir priemones.

KOKYBĖ

Ypatingas dėmesys skiriamas vertinimo kokybei, todėl kompetencija  vertinama teorinių žinių patikrinimo testais bei praktinių užduočių atlikimu, nustatant vertinamų kompetencijų lygį.

{{msg}}